T E M P E L A N

- o 40% vyšší účinnost než izolace z min. či skl. vláken

TEMPELAN se skládá z 85% celulózy a z 15% nenavlhajících ohnivzdorných materiálů.

Rozptýlená vláknitá struktura papíru propůjčuje TEMPELANu výborné vlastnosti tepelné izolace. Ochrana staveb při požáru je zaručena protipožárními látkami.

Tyto látky dále poskytují velmi účinnou ochranu:

 • proti hnilobě
 • proti hlodavcům a drobným škůdcům

Tepelná izolace TEMPELANu je založena na :

 • dobrých izolačních vlastnostech obsaženého vzduchu
 • nepatrném proudění vzduchu podmíněném hustotou této látky
 • tepelně izolačních vlastnostech dřevitých vláken

Podle zkoušek má TEMPELAN hodnotu koeficientu tepelné vodivosti Ln= 0,039 W/mK-1

Typová zkouška předpokládá,že TEMPELAN je na podložku nanesen velmi těsně, a že při nástřiku jsou použity speciální prostředky určené k tomuto účelu. Tepelná vodivost TEMPELANu obstála v typové zkoušce podle druhu zamezení prostupnosti 3, přičemž výsledky neovlivňuje rychlost proudění vzduchu ve vrchním volném prostoru. Z tohoto důvodu TEMPELAN nevyžaduje další protiprůvanové izolace v okrajových částech střešních konstrukcí.

 • Hustota

Rozptýlená vláknitá struktura TEMPELANu umožňuje využití těchto vynikajících vlastností k dokonalému vyplňování prostor a utěsňování. Prostor, u něhož se předpokládá izolování, vyplňuje TEMPELAN efektivně celý. Dostává se také do nejužších spár a děr, neboť vlákna jsou rozptylována vzdušným prouděním a chvěním i do prostor, jež jsou ve stínu vzdušného proudění, a kam by se jiné typy izolací neměly šanci dostat. Tato vlastnost zabrání vzniku tepelných mostů,  tím i kondenzaci vodních par a následnému poškození konstrukce stavby ! ! !

 • Odolnost proti vlhkosti

Jako organický materiál se TEMPELAN přizpůsobuje změnám relativní vlhkosti vzduchu. Jeho tepelně-izolační schopnost se podle praxe nemění změnami jeho relativní vlhkosti.

 • Ochrana proti hnilobě

Sloučeniny bóru, které slouží jako látky zabraňující hoření TEMPELANu, představují současně velmi účinnou ochranu proti hnití. Tyto bórové sloučeniny zamezují za všech podmínek rozpadu TEMPELANu a dřevitých částeček uvnitř TEMPELANu také za situací, při kterých jsou stavby podrobeny zvlhnutí a teplota je příznivá pro vznik a vývoj plísní. Praktickými zkouškami s některými druhy plísní (např. s plísní penicilinu) bylo dokázáno, že v dřevinách napadených plísněmi byl díky TEMPELANu tento proces okamžitě zastaven. Podle normy DIN 40 046 B1. 10. hodnota 0 .

 • Ochrana proti hlodavcům a drobným škůdcům

Nepříjemná chuť způsobená sloučeninami bóru zadržuje hlodavce a jiné drobné škůdce před napadením TEMPELANu. Toto  způsobuje  nejenom  ochranu  proti  škůdcům  v  případě TEMPELANu ,  ale současně tato izolace zamezuje napadení jiných stavebních částí škůdci.

 • Ochrana proti požárům

Vedle nehořlavosti izolace se jeví v požárních situacích zvláště významnou další vynikající vlastnost TEMPELANu, a to ta , že TEMPELAN si zachovává izolační schopnost a zabraňuje tak dalšímu šíření požáru ve stavbě. ( Dlouhotrvající funkce jako požární překážka) Složky, které zabraňují hoření, obsahují vodu, jež je uvolňována při zvýšení teploty. Z tohoto důvodu zůstává teplota uvnitř TEMPELANu po dlouhou dobu v úrovni od 100oC, a proto si také mohou udržet ocelové stavby v požárních situacích svoji nosnost. Zkouškami PAVUS byla naměřena hodnota Q = 171,7 a stupeň hořlavosti TEMPELANu - C1.

Podle normy DIN č. 41 02 - B 2.

 • Slepování

Slepeniny v TEMPELANu mohou být způsobeny chvěním nebo kolísáním vlhkosti. Při správně provedených aplikačních pracech se vyskytne jen nepatrné množství slepenin (chuchvalců).

 • Použití TEMPELANu

TEMPELAN může být, díky svým vynikajícím vlastnostem, použit ve všech objektech jako tepelná a akustická izolační hmota. TEMPELAN se rovněž výborně hodí pro izolace stropů i vícepodlažních budov, kde současně působí jako protipožární izolace. Prostřednictvím aplikačního stroje může být dopraven a umístěn zcela bez obtíží do nejvyšších míst staveb a použit tak k dodatečnému zateplení i starší bytové nebo hospodářské zástavby. V zemědělském stavebnictví je TEMPELAN velmi perspektivním materiálem jak pro obytné, tak pro hospodářské stavby.

 • Aplikace TEMPELANu

Zafoukávání TEMPELANu se provádí speciálními fukary, které jsou konstruovány pro tento účel. Aplikační zařízení uspořádává vlákna tak, že izolace je rovnoměrná a celkový prostor, jež je pro izolaci zamýšlen, je dokonale vyplněn. Jsou tedy zcela eliminovány tepelné mosty. Zafoukání TEMPELANu umožňuje také spolehlivé zaizolování úzkých prostor. Vyplnění a rovněž tak stejnorodost a homogennost izolačního materiálu pak zaručují výborné výsledky. Žádná izolace ve tvaru desky nebo rohože není schopná tak dokonale vyplnit izolovaný prostor jako izolace TEMPELAN.

Použití konstrukcí a formy vsazených materiálů nejsou díky vlastnostem TEMPELANu omezeny. Nepravidelné hrany nebo zakřivení nosných zdí nezpůsobují při aplikaci žádný problém. TEMPELAN vyplňuje spodní části odvzdušňovacích rour i vrchní části stavebních prostor velmi účinně.

Vzhledem k lehkosti TEMPELANu a disperzi vláken je izolační materiál umisťován prostřednictvím vzdušného proudění i v takových pozicích a místech, kam není jinými prostředky přístup možný a kam tedy není možné umístit jiný druh izolačního materiálu než je právě TEMPELAN.

S T Y R O B A L L   Plus

(polystyrenové kuličky s příměsí vlákna ošetřeného proti škůdcům)

Všeobecné vlastnosti

STYROBALL Plus je tepelná izolace z pěnového, stabilizovaného expandovaného polystyrénu doplněná = obohacená o složky působící proti škůdcům, hmyzu, hlodavcům.

STYROBALL Plus je tepelná a akustická izolace na bázi rozvolněného pěnového polystyrénu, tedy ve tvaru jednotlivých kuliček do velikosti 6 mm.

Používá se pro izolování obytných objektů i průmyslových staveb.

STYROBALL Plus se používá pro izolování střech, krovů, podkroví, podlah, příček, nádrží teplé vody atd.

STYROBALL Plus je jako jeden z mála tepelně izolačních materiálů vhodný do konstrukcí složitých tvarů, stropních konstrukcí panelových domů, na izolování svislých stěn plechových hal, klimatizačních šachet a nadržovacích nádrží teplé vody. Do všech těchto prostor dokonale „zateče“, čímž dokonale vyplní izolovaný prostor. Tím zabrání jakýmkoliv tepelným ztrátám.

STYROBALL Plus se chová jako „suchá tekutá hmota“.

Vlastnosti a pokládka (aplikace) kuličkového polystyrénu STYROBALLu Plus

STYROBALL Plus má výborné izolační vlastnosti polystyrénu

STYROBALL Plus „nemá rozměr“ - nemusí se nijak tvarově přizpůsobovat - měřit, řezat apod. = nezůstávají neupotřebitelné zbytky

STYROBALL Plus je vzhledem k přidaným složkám (proti škůdcům) oproti standardnímu STYROBALLu náchylný na vlhkost – do objektů se zvýšenou vlhkostí se tedy více hodí standardní STYROBALL

STYROBALL Plus nevyžaduje parozábranu

STYROBALL Plus při správném umístění nesesedá. Proto nemusíme mít obavu ze sesednutí materiálu v šikminách a ve svislých stěnách

STYROBALL Plus má velmi dobré akustické vlastnosti

Životnost STYROBALLu Plus včetně jeho doplňujících složek lze prokazatelně počítat na desetiletí. Je samozhášivý, prostorově stabilizovaný.

STYROBALL Plus při montáži - pokládce „nekouše“, je velice příjemný na dotyk, není potřeba používat ochranných pomůcek

STYROBALL Plus je zdravotně nezávadný. Neobsahuje formaldehyd

STYROBALL Plus je odolný proti hmyzu a škůdcům

STYROBALL Plus je synonymum pro nejsnazší a finančně nejméně náročnou pokládku tepelně izolačního materiálu pro Váš dům! To vše při lepších tepelně izolačních vlastnostech než mohou nabídnout skelné a minerální vaty.

 • Parametry tepelné izolace STYROBALL Plus

Součinitel tepelné vodivosti:    Ln= 0,037 W/mK-1

Stupeň hořlavosti dle ČSN 730862:   C1

Šíření plamene po povrchu:    0,00 mm/min

Objemová hmotnost:   27 kg/m3          

Navlhavost max:    10% hmotnosti

Součinitel difúze vodní páry:   0,050 - 0,090.10-9s

Faktor difúzního odporu:   m 2,1 - 3,9

Mezní teplota použití:   80 oC

Koef. zvukové pohltiv. tl. 30 mm:    500 Hz > 0,30

Balení:   PE pytle o objemu 0,25 m3 nebo 0,5 m3

Výrobek nepůsobí na kovy korozívně

Tepelná izolace STYROBALL Plus je vyráběna technologií bez použití pojiv.

Tepelný odpor je závislý na vrstvě použité izolace. 10 cm R =2,7.