Aplikace TEMPELANu pro akustické účely

INTELAN

Významnou aplikací izolace TEMPELAN je nástřik s lepidlem na stropy průmyslových hal i občanských objektů. Nástřikem izolace vzniká vynikající akustická izolace s koef. pohltivosti 1., pod názvem INTELAN. Aplikací na plechové nebo ocelové konstrukce likviduje rosný bod. INTELAN ihned  zamezuje kondenzaci vody na konstrukcích, čímž odstraní závažný problém uživatelům těchto staveb. Vynikající protipožární vlastnost INTELANu spolehlivě ochrání ocelovou konstrukci staveb. INTELAN tak poskytuje svým uživatelům - akustické, tepelné,  protipožární vlastnosti + likvidaci rosného bodu, a to za velmi příznivou cenu.

TEMPELAN je výhodné používat také jako tepelnou izolaci rozvodů tepla na sídlištích. Zatímco klasické materiály jsou velmi náročné na práci, TEMPELAN stačí do betonového koryta nafoukat a betonové koryto pak jenom překrýt. Jeho tepelně izolační vlastnost a odolnost vůči vysokým provozním teplotám zajistí dokonalé odizolování rozvodů tepla a zabrání tak nežádoucím únikům tepla. Při event.opravě se vrstva TEMPELANu pouze rozhrne, provede se oprava a opravené místo se opět překryje tepelnou izolací.

Zdravotní Výhody TEMPELANu

  • není toxický
  • neobsahuje formaldehyd
  • není abrazivní
  • nezpůsobuje podráždění pokožky
  • není korozovní

Finanční výhody TEMPELANu

je 2x - 3x levnější než izolace na bázi minerálních nebo skleněnných vláken

  • je 4 x levnější než deskový polystyren
  • je 10 x levnější než polyuretanová pěna
  • má o téměř 40% lepší tepelně izolační účinky než izolace na bázi minerálních a skleněnných vláken